036 - 532 0335

Wie zijn wij?

De Goede Herder gaat de relatie aan

Kinderen voorbereiden op de wereld van morgen is een uitdaging.

Een goed samenspel tussen school-ouders en kind vinden we noodzakelijk. Wij hebben verwachtingen naar ouders. U kent uw kind het best, kunt ons veel informatie geven en weet wat bij uw  kind werkt.

De school is meer dan alleen onderwijs. Vanuit onze katholieke achtergrond willen we kinderen leren om goed met elkaar en anderen om te gaan. Een deel van de opvoeding nemen wij voor onze rekening.

De tussen schoolse en naschoolse opvang is goed geregeld. Wij hebben met enkele opvangorganisaties een goede samenwerking.

De jongste leerlingen leren spelenderwijs. De leerkrachten creëren uitdagende situaties om de ontwikkeling van de kleuters te bevorderen. We spreken van een doordachte en gestructureerde aanpak vanaf groep 1. Moderne methoden en (ICT) middelen worden ingezet om de ontwikkeling te prikkelen en te stimuleren. We leggen de lat voor onszelf en de kinderen hoog.  Met een goede start vergroten we de kans op een goed vervolg.

De Goede Herder daagt kinderen uit

De kinderen van onze school komen graag en dat is voor ons een goed startpunt. Uw kind gaat pas leren als het zich veilig en beschermd voelt.

Kinderen verschillen in aanleg en belangstelling en daar houden we rekening mee. Begeleiding van kinderen betekent voor ons dat er soms extra ondersteuning moet komen. Kinderen die niet meer kunnen, worden uitgedaagd.