036 - 532 0335

Vakanties en schooltijden

 

Vakanties 2018 – 2019

  van   tot en met
Herfstvakantie maandag 22 oktober vrijdag 26 oktober
Kerstvakantie maandag 24 december vrijdag 4 januari
Voorjaarsvakantie maandag 18 februari vrijdag 22 februari
Meivakantie vrijdag 19 april vrijdag 3 mei
Hemelvaartvakantie donderdag 30 mei donderdag 30 mei
Pinksteren maandag 10 juni maandag 10 juni
Zomervakantie

 

maandag 15 juli

 

vrijdag 23 augustus

 

Studiedagen

Studiedag 01.10.2019 Groep 1 t/m 8 vrij
Studiemiddag team 21 december Groep 1 t/m 8 vrij
Studiedag 25 februari Groep 1 t/m 8 vrij
Studiedag 27 maart Groep 1 t/m 8 vrij
Studiedag 28 juni Groep 1 t/m 8 vrij
Studiemiddag 8  juli Groep 1 t/m 8 vrij
Laatste schoolmiddag 12 juli Groep 1 t/m 8 vrij

Continurooster (8:30 – 14:00)

17 september groep 1 t/m 8
23 november groep 5 t/m 8
20 december groep 1 t/m 8
01 maart groep 5 t/m 8
01 april

 

groep 1 t/m 8

 

18 april groep 1 t/m 8
Schooltijden

Onderbouw (groep 1 t/m 4)

maandag 8.30 – 12.00 uur 13.15 – 15.15 uur
dinsdag 8.30 – 12.00 uur 13.15 – 15.15 uur
woensdag 8.30 – 12.00 uur
donderdag 8.30 – 12.00 uur 13.15 – 15.15 uur
vrijdag 8.30 – 12.00 uur

Midden- en bovenbouw (groep 5 t/m 8)

maandag 8.30 – 12.00 uur 13.15 – 15.15 uur
dinsdag 8.30 – 12.00 uur 13.15 – 15.15 uur
woensdag 8.30 – 12.30 uur
donderdag 8.30 – 12.00 uur 13.15 – 15.15 uur
vrijdag 8.30 – 12.00 uur 13.15 – 15.15 uur

Vóór en na schooltijd

De deuren van de school gaan 10 min. voor aanvang van de lessen open. Dit betekent dus dat u om 8:20 uur en om 13:05 uur uw kind naar de groep kunt brengen. Wij willen optimaal gebruik maken van de beschikbare lestijd, dus de lessen starten om 8:30 uur en om 13:15 uur. Behoudens ouders die ons ondersteunen verwachten we dat alle andere ouders bij aanvang van de lessen de school verlaten. Bij het naar huis gaan, brengen de leerkrachten de kinderen van groep 1 t/m 4 naar de buitendeur. Uw kind gaat pas naar huis als wij zeker weten dat er iemand is om het kind op te halen.

Inlooptijden:

8.20 uur – 8.30 uur
13.05 uur – 13.15 uur