036 - 532 0335

Overblijven

Overblijven

De tussenschoolse opvang van kinderen wordt door de school zelf geregeld. Een overblijfcoördinatoren en een aantal (geschoolde) vrijwilligers verzorgen deze opvang. U kunt zich hiervoor strippenkaarten kopen.

Ouders, kinderen en leerkrachten hebben er baat bij dat deze opvang goed en soepel verloopt en we hebben hiervoor overblijfregels opgesteld.

De kosten van een strippenkaart bedragen:

15 strippenkaarten: € 30,00
30 strippenkaarten: € 60,00
60 strippenkaarten: € 110,00

U betaalt alleen voor de TSO als uw kind(eren) er daadwerkelijk gebruik van maakt/ maken.

Coördinator Overblijf:

Sabrina Hijne: ☎ 036 53 20 335