036 - 532 0335

Overblijven

Overblijven

De tussenschoolse opvang van kinderen wordt door de school zelf geregeld. Twee overblijfcoördinatoren en een tiental (geschoolde) vrijwilligers verzorgen deze opvang. U kunt zich hiervoor inschrijven, maar u kunt er ook voor kiezen op losse strippenkaarten te kopen.

Ouders, kinderen en leerkrachten hebben er baat bij dat deze opvang goed en soepel verloopt en we hebben hiervoor wat overblijfregels opgesteld.

De (financiële) administratie is in handen van een administratiekantoor – Comptoir. Deze boekhouding wordt door de penningmeester van de OV gecontroleerd.

De kosten van een strippenkaart bedragen:

15 strippenkaarten: € 30,00
30 strippenkaarten: € 60,00
60 strippenkaarten: € 110,00

U betaalt alleen voor de TSO als uw kind(eren) er daadwerkelijk gebruik van maakt/ maken.

Buitenschoolse opvang

Wij hebben binnen de wijk veel mogelijkheden voor de zgn. voor- en/ of naschoolse opvang. Er zijn veel verschillende aanbieders en met één van hen hebben we ook een meer inhoudelijke samenwerking. Hiermee willen wij de andere aanbieders niet te kort doen, want wij kunnen en willen over de verschillende b.s.o. instellingen geen inhoudelijk kwaliteitsoordeel geven. Het ophalen en brengen van de kinderen vanuit de verschillende BSO organisaties verloopt altijd soepel.

Coördinator Overblijf:

Sabrina Hijne: ☎ 036 53 20 335