Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /home/multisite/domains/schoolpress.nl/public_html/wp-includes/class.wp-styles.php:290) in /home/multisite/domains/schoolpress.nl/public_html/wp-content/themes/mukam/functions.php on line 46

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /home/multisite/domains/schoolpress.nl/public_html/wp-includes/class.wp-styles.php:290) in /home/multisite/domains/schoolpress.nl/public_html/wp-content/themes/mukam/functions.php on line 46
036 - 532 0335

Ouderbijdrage

Ouderbijdrage

Op KBS De Goede Herder functioneert een zeer actieve oudervereniging (OV). De ouders van de school kiezen ieder schooljaar het bestuur van de Oudervereniging. Dit bestuur vergadert regelmatig met leden van het onderwijsteam om allerlei schoolactiviteiten te bespreken en te organiseren. Bij het inschrijven van uw kind op school wordt u gevraagd om (vrijwillig) lid te worden van de oudervereniging. Op het moment dat u lid bent geworden, verwacht de OV dat u de bijbehorende contributie (ouderbijdrage) betaalt. De OV wil vooraf een inschatting kunnen maken wat jaarlijks hun financiële armslag is.

 

Financiën van de oudervereniging

Voor allerlei activiteiten is geld nodig. Niet alle zaken kunnen door de school betaald worden. De oudervereniging neemt de kosten van een aantal activiteiten geheel of gedeeltelijk voor haar rekening. De contributie van de ouders wordt hiervoor gebruikt. Ieder jaar wordt tijdens de algemene ledenvergadering van de oudervereniging de hoogte van de contributie vastgesteld en hebben alle ouders inzage ‘in de boeken’. De penningmeester van de OV beheert de gelden. Alle gelden zijn bedoeld voor activiteiten die de school niet uit de reguliere middelen kan betalen. De directeur en de oudervereniging hebben regelmatig overleg over de inzet van gelden. Jaarlijks zorgt de penningmeester voor de financiële verantwoording.

Ouderbijdrage is één bedrag voor alle activiteiten waaraan de kinderen deelnemen, incl. schoolreis. Via een factuur zal het te betalen bedrag voor uw kind(eren) aan u worden doorgegeven. Deze factuur zal in een van de eerste schoolweken aan uw oudste kind worden meegegeven door de leerkracht. Betaalt u niet in 1 termijn, dan kunt u het te betalen bedrag in uiterlijk drie termijnen overmaken.

De contributie voor dit schooljaar is door de Oudervereniging en Medezeggenschapsraad vastgesteld op:

Eerste kind: basisbedrag € 50,00
Tweede kind (e.v.): € 45,00

 

Contact met de Oudervereniging?

oudghalmere@kbsdegoedeherder.nl