Warning: session_start(): Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /home/multisite/domains/schoolpress.nl/public_html/wp-includes/class.wp-styles.php:290) in /home/multisite/domains/schoolpress.nl/public_html/wp-content/themes/mukam/functions.php on line 46

Warning: session_start(): Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /home/multisite/domains/schoolpress.nl/public_html/wp-includes/class.wp-styles.php:290) in /home/multisite/domains/schoolpress.nl/public_html/wp-content/themes/mukam/functions.php on line 46
036 - 532 0335

Missie en Visie

Missie

KBS De Goede Herder is een eigentijdse katholieke school. Naast het aanleren van de gebruikelijke vakken stellen we ons tot doel onze normen en waarden uit te dragen naar iedereen, waarbij geen onderscheid wordt gemaakt in zijn of haar geloof. We beseffen dat ieder mens uniek is en dat ieder mens er mag zijn, waarbij we kinderen waarderen op hun talenten en niet op datgene wat ze (nog) niet kunnen. Het kind mag zichzelf zijn en vandaar uit leren en zichzelf ontwikkelen. Dat komt tot stand samen met andere kinderen en met het team van leerkrachten dat hen begeleidt en stuurt.

Visie

Het team van De Goede Herder heeft, samen met de MR, de visie van de school ontwikkeld.

Wij streven naar hoge onderwijsopbrengsten. Bij de tussen- en eindopbrengsten willen we het maximale uit ieder kind halen. Deze opbrengsten behalen we door o.a. een effectieve leertijd, differentiatie binnen de groep, goede instructie van de leerstof, een doorgaande lijn in het leerstofaanbod en een duidelijk en consequent aannamebeleid om de kwaliteit te kunnen bewaken. Op De Goede Herder creëren wij een harmonieuze sfeer. Deze vorm van veiligheid is belangrijk voor het behalen van goede onderwijsresultaten en voor de ontwikkeling van de kinderen. Een veilig schoolklimaat wordt gecreëerd door wederzijds respect tussen leerlingen, leerkrachten en ouders.

Naast bovenstaande punten vinden wij uitdagend onderwijs erg belangrijk. Hierbij valt te denken aan het gebruik van moderne media (bijv. ICT), aankleding van de school en lokalen, diverse werkvormen en de inzet van een onderwijsconcept waarbij we o.a. de zelfstandigheid en de verantwoordelijkheid van kinderen willen vergroten.

Als katholieke school houden we onze identiteit goed voor ogen. Dit is naast het uitdragen van normen en waarden o.a. terug te zien in dagopeningen, vieringen en de contacten met de kerk. Voor goed onderwijs hebben we ouders hard nodig. Goede contacten en een grote betrokkenheid is hierbij van essentieel belang. Wij zien ouders als volwaardig partner binnen onze school. Dit is o.a. terug te zien in een (pro) actieve MR en Oudervereniging.

Naast de verantwoording die wij willen afleggen aan de maatschappij (onderwijsinspectie en ouders), halen wij de maatschappij ook binnen onze school. Dit gebeurt o.a. door goede contacten met de buurt waarin De Goede Herder staat, excursies en het organiseren van gastlessen. Wij vinden contacten met het voortgezet onderwijs belangrijk. Zo kunnen wij onze leerlingen door een goede overdracht en afstemming van het onderwijs goed voorbereiden op hun nieuwe school en hun eigen toekomst.

Om dit allemaal te bereiken vinden we het belangrijk dat de school een lerende organisatie is waarin een professionele cultuur heerst. Als personeel kijken we kritisch naar ons eigen handelen en de behaalde resultaten, weten we om te gaan met feedback en blijven wij ons ontwikkelen.