036 - 532 0335

Integraal Kindcentrum

DGH een Integraal Kindcentrum.

Met ingang van het schooljaar 2013-2014 is De Goede Herder samen met kinderWorld een Integraal Kindcentrum gestart. KinderWorld is voor onze stichting een bekende partner. Enkele andere SKOFV scholen zijn ons reeds voorgegaan in een samenwerking met kinderWorld. We zien opvang en onderwijs steeds meer met elkaar versmelten en die samenwerking zal zich de komende jaren alleen maar verstevigen en uitbreiden.  De Goede Herder verzorgt sinds 1 augustus 2013 naast het reguliere onderwijs voor 4 tot 12 jarigen, opvang voor 2 tot 4 jarigen en is met de BSO geopend voorschool vanaf 6.30 uur  en naschool tot 18.30 uur, 52 weken per jaar.

Wat zijn de voordelen van een Integraal Kindcentrum DGH

Kinderopvang, peuterspelen en onderwijs in één gebouw wordt steeds meer het straatbeeld in Nederland. Voor ouders en kinderen biedt dit allerlei voordelen, want u heeft straks één adres voor het halen en brengen van uw kind(eren).

School en kinderWorld hebben elkaar de volgende opdracht gegeven:

  1. Een doorlopende didactische en pedagogische lijn voor kinderen van 2–12 jaar te realiseren op één vestiging.
  2. Eventuele achterstanden, problemen of vragen van ouders zo vroeg mogelijk te signaleren en daarvoor een passende aanpak te bieden.
  3. Kennis en expertise over het kind en zijn/haar ontwikkeling te bundelen en maximaal te benutten.

Wat bieden we?

Een lokaal binnen school waarin de peuterspeelzaal en de BSO gevestigd is.

Kinderopvang van 2-4 jaar: Een leuke en leerzame dag voor de kleintjes, vanaf 6.30 tot 18.30 uur en 52 weken per jaar geopend. Voor voedingen en verschoning wordt gezorgd. Professionele pedagogische medewerkers staan garant voor de begeleiding.
Peuterspelen van 2-4 jaar:Peuters die een paar uur willen komen spelen zijn in de peuterspeelzaal van 8.45 tot 11.45 uur op maandag-, dinsdag-, donderdag-en vrijdagochtend welkom. School en kinderWorld zorgen voor een aansluitend aanbod en stemmen hun programma’s op elkaaraf. Tijdens de schoolvakanties is er geen peuterspeelzaalaanbod, maar wel opvang.

Toekomst

Opvang van 0-2 jarigen zal in de naaste toekomst mogelijk worden uitgewerkt.

Belangstelling of inschrijving?

Wilt u nader kennis maken, een rondleiding of een inschrijving dan kan dat. U neemt rechtstreeks contact op met de pedagogisch medewerker van kinderWorld of via de directie van de school. Voor actuele tarieven, startdatum, informatiepakket kunt ook terecht bij kinderWorld via tel. 036-5464748 of via de website www.kinderworld.nl. De overheid betaalt mee aan de kinderopvang. Kijk hiervoor op www.toeslagen.nl